Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Badanie odcinka szyjnego

W badaniu odcinka szyjnego szukamy ograniczeń ruchomości, zwracamy uwagę na prowokowany ból w czasie ruchu, wykonujemy podstawowe badanie neurologiczne w zakresie przewodnictwa. Wykonujemy też proste testy różnicowe obręczy barkowej i barku.

Zawroty głowy. Postępowanie wg Cyriaxa.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są, podobnie jak bóle głowy, częstym powodem zgłaszania się pacjenta do lekarza. Są objawem wieloznacznym, tak co do rodzaju schorzenia, które je wyzwala, jak i jego stopnia ciężkości – od lekkich stanów do zagrażających życiu. Szacuje się, że zawroty są problemem około 25% populacji naszego kraju. Często są tak dotkliwe, że wpływają niekorzystnie na życie osobiste i zawodowe. Zapraszam do zapoznania się jak działamy na zawroty głowy wg Cyriaxa.

Ilustrowany Podręcznik Medycyny Ortopedycznej

Książka zawiera zestaw precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, jak używać ich skutecznie. W książce znajdziemy opis jak zbierać wywiad, jak badać, jak interpretować by dojść do diagnozy.