Standardowe badanie nadgarstka

Obejmuje 21 testów

2 testy pasywne dystalnego stawu promieniowo-łokciowego :

{{FILM_416}}

4 testy pasywne dla nadgarstka:

{{FILM_417}}

4 testy oporowe dla nadgarstka :

{{FILM_418}}

Test pasywny dla kciuka

{{FILM_419}}

4 testy oporowe dla kciuka :

{{FILM_420}}

6 testów oporowych dla mm. międzykostnych ręki :

 {{FILM_421}}