Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Szkolenie
Medycyny Ortopedycznej
wg Cyriax'a

Poznaj narzędzia i naucz się korzystać z systemu diagnostyczno-terapeutycznego z głębokimi klinicznymi korzeniami.

Kurs metody Cyriax’a składa się modułów obejmujących wszystkie regiony ciała.

W trakcie 230 godzin nauki (OMI Global) znajdziesz odpowiedzi na kliniczne pytania i wątpliwości w pracy z zaburzeniami układu ruchu.  

Odtwórz wideo

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a jest szkoleniem podyplomowym, więc w kursie może wziąć udział lekarz lub fizjoterapeuta legitymujący się prawem wykonywania zawodu, niezależnie od tego czy jest to technik, licencjat czy magister.

Dr Cyriax był lekarzem ortopedą, skonstruował system diagnostyczno-terapeutyczny, w którym każde ogniwo jest ważne. Gdzie lekarz i fizjoterapeuta mają swoje miejsce, mówią tym samym językiem, uzupełniają siebie nawzajem.

Czego nauczysz się
w trakcie szkolenia?

Badanie

Wywiad + standardowe testy kliniczne ujęte w precyzyjne algorytmy badania

Analiza kliniczna

Ujęcie poszczególnych jednostek chorobowych w obrazy kliniczne

Leczenie

Propozycje terapeutyczne oparte na wnioskowaniu klinicznym

Plan szkolenia

1 moduł wprowadzający
6 modułów tematycznych
1 moduł powtórkowo-egzaminacyjny

Moduł 0 Wprowadzający

 • Wprowadzenie do Medycyny Ortopedycznej
 • Postawy diagnostyki i leczenia
 • Ukończenie Modułu 0 jest warunkiem do przystąpienia do dalszej edukacji w metodzie Cyriax’a  
 • Wprowadzenie
 • Ból promieniujący
 • Badanie kliniczne
 • Wnioskowanie kliniczne
 • Uraz tkanki miękkiej
 • Głęboki masaż poprzeczny
 • Ucisk na nerwy

25.03 – 27.03.2024

Darmowy

Moduł 1 Lędźwiowy

 • Badanie i terapia konkretnych dysfunkcji odcinka lędźwiowego
 • Podstawowe techniki badania i terapii w zaburzeniach odcinka lędźwiowego
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych
 • Wprowadzenie
 • Anatomia
 • Badanie kliniczne
 • Przepuklina dyskowa
 • Manipulacja
 • Trakcja
 • Profilaktyka
 • Badania obrazowe
 • Zaburzenia nie-dyskogenne
 • Samoleczenie
 • Powtórka manipulacji
 • Koncepcja oponowa
 • Ostre lumbago: Diagnostyka różnicowa
 • Ostre lumbago: Leczenie
 • Niestabilność / koncepcja więzadłowa
 • Stenoza
 • Porównanie 3 koncepcji
 • Szkoła pleców
 • Nie-mechaniczne bóle pleców
 • Leczenie: Strategia

10.04. – 13.04.2024

2 800 PLN

Moduł 2 Szyjny / Piersiowy

 • Badanie i terapia dysfunkcji odcinka szyjnego i piersiowego
 • Podstawowe techniki badania i terapii w zaburzeniach
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych 
 • Szyja:Anatomia
 • Szyja: Wywiad, Badanie kliniczne
 • Szyja: Badanie kliniczne
 • Szyja: Przepuklina dyskowa
 • Szyja: Manipulacja
 • Szyja: Zaburzenie nie-dyskogenne
 • Szyja: Anatomia kręgowo –podstawnego/przedsionkowego
 • Szyja: Badanie dodatkowe
 • Szyja: Centralna przepuklina dyskowa
 • Szyja: Ostry kręcz szyii
 • Szyja: Przebieg sesji manipulacyjnej
 • Szyja: Trakcja
 • Szyja: Zmiany degeneracyjne
 • Szyja: Guzy i przerzuty
 • Szyja: Diagnostyka różnicowa bólu korzeniowego
 • Szyja: Ból pourazowy
 • Szyja: Pełny wzorzec stawowy
 • Piersiowy: Anatomia / badanie kliniczne
 • Piersiowy: Uszkodzenia dysku
 • Piersiowy: Manipulacja
 • Piersiowy: Zaburzenia nie spowodowane dyskiem       
 • Piersiowy: Manipulacja: Dodatek

19.06 –22.06.2024

2 800 PLN

Moduł 3 Bark

 • Badanie i terapia dysfunkcji barku
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych barku
 • Bark: Anatomia
 • Bark: Badanie kliniczne
 • Bark: Interpretacja wzorca torebkowego
 • Bark: Interpretacja wzorca pozatorebkowego
 • Bark: Wzorzec torebkowy / pozatorebkowy
 • Bark: Interpretacja bolesnego łuku
 • Bark: Interpretacja testów oporowych
 • Bark: Niestabilność

2 dni

2 000 PLN

Moduł 4 Łokieć / Nadgarstek / Ręka

 • Badanie i terapia dysfunkcji stawów kończyny górnej
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych stawów kończyny
 • Łokieć: Badanie kliniczne
 • Łokieć: Interpretacja testów pasywnych
 • Łokieć: Interpretacja testów oporowych
 • Łokieć: łokieć tenisisty / golfisty
 • Łokieć: Rozszerzenie interpretacji
 • Nadgarstek i kciuk: Anatomia
 • Nadgarstek i kciuk: Badanie kliniczne
 • Nadgarstek i kciuk: Interpretacja
 • Nadgarstek: cieśń kanału nadgarstka
 • Nadgarstek, kciuk: Interpretacja testów oporowych

2 dni

2 000 PLN

Moduł 5 Biodro / Kolano

 • Badanie i terapia dysfunkcji stawów kończyny dolnej
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych stawów kończyny
 • Pośladek i biodro: Anatomia / badanie kliniczne
 • Biodro: Interpretacja testów oporowych
 • Pośladek i biodro: Interpretacja
 • Biodro: Interpretacja wzorca torebkowego
 • Biodro: Interpretacja wzorca poza-torebkowego
 • Kolano: Anatomia
 • Kolano: Badanie kliniczne
 • Kolano: Uszkodzenia więzadeł
 • Kolano: Łąkotka, wolne ciałko, zapalenie stawu
 • Kolano: Interpretacja testów oporowych
 • DR: Ból kolana

2 dni

2 000 PLN

Moduł 6 Podudzie / Stopa

 • Badanie i terapia dysfunkcji stawów kończyny dolnej
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych stawów kończyny
 • Podudzie i stopa: Anatomia
 • Podudzie i stopa: Badanie kliniczne
 • Podudzie i stopa: Interpretacja testów oporowych
 • Stopa: Interpretacja: kostki i dolny staw skokowy
 • Stopa: Skręcenia kostek
 • Ból podudzia: DR / Dodatek

2 dni

2 000 PLN

Moduł 7 kręgosłup rozszerzenie

 • Rozszerzenie badania i terapia dysfunkcji kręgosłupa
 • Staw krzyżowo-biodrowy
 • Zaawansowane techniki badania i terapii w zaburzeniach kręgosłupa
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych stawów kończyny
 • Lędźwiowy: Powtórka 3 koncepcji
 • Diagnostyka różnicowa: ból w pachwinie – ból pośladka
 • Staw krzyżowo-biodrowy: Anatomia
 • Staw krzyżowo-biodrowy: Badanie
 • Staw krzyżowo-biodrowy: Leczenie
 • Staw K-B + kość ogonowa + spojenie łonowe
 • Diagnostyka różnicowa: ból w pachwinie – ból pośladka
 • Lędźwiowy: Powtórka: badanie, manipulacje
 • Lędźwiowy: Powtórka manipulacji
 • Lędźwiowy: Powtórka leczenia
 • Szyja: Powtórka manipulacji
 • Piersiowy: Powtórka
 • Piersiowy + brzuch: Anatomia
 • Piersiowy + brzuch: Zaburzenia
 • Diagnostyka różnicowa: Ból przedniej ściany kl. pierś.
 • Diagnostyka różnicowa: Ból tylnej ściany kl. pierś.
 • Staw żuchwowo-skroniowy
 • Ból psychogenny

3 dni

Moduł 8 stawy obwodowe rozszerzenie

 • Rozszerzenie badania i terapia dysfunkcji stawów obwodowych
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych stawów kończyny
 • Bark: Trudne diagnozy / Nawroty
 • Bark: Diagnostyka różnicowa: osłabienie
 • Obręcz barkowa: Anatomia
 • Obręcz barkowa: Badanie kliniczne
 • Obręcz barkowa: Zaburzenia
 • Bark: Powtórka badania klinicznego
 • Bark: Powtórka leczenia
 • Łokieć: Powtórka
 • Nadgarstek, kciuk: Powtórka leczenia
 • Ucisk na nerwy kończyna górna

 

 • Pośladek i biodro: Powtórka: badanie kliniczne
 • Biodro: Powtórka: Leczenie
 • Pośladek i biodro: Dodatek
 • Kolano: Powtórka: Badanie kliniczne
 • Kolano: Powtórka: Uszkodzenia więzadeł
 • Kolano: Powtórka: Leczenie: Łąkotka, wolne ciało, zapalenie stawu
 • Kolano: Powtórka: Interpretacja testów oporowych
 • Kolano: Niestabilność
 • Kolano: Dodatek
 • Podudzie, kostki, dolny staw skokowy: Powtórka badania
 • Podudzie, kostki, dolny staw skokowy: Powtórka Leczenia
 • Podudzie, kostki, dolny staw skokowy: Dodatek
 • Kostki: Niestabilność
 • Śródstopie-Przodostopie: Anatomia-Biomechanika
 • Śródstopie-Przodostopie: Patologia
  Przodostopie: Patologia
 • Śródstopie-Przodostopie: Leczenie
 • Kompresja na nerwy w kończynie dolnej

3 dni

Moduł powtórkowo - egzaminacyjny

 • Najważniejsze obrazy kliniczne
 • Testy diagnostyczne
 • Techniki leczenia
 • Analiza kliniczna, case study
 • Ukończenie modułu i zdanie egzaminu daje tytuł Terapeuty Medycyny Ortopedycnej wg Cyriax’a (OMI Global)

3 dni + egzamin

Prowadzący

Prowadzący

mgr Grzegorz Gałuszka

Instruktor OM Cyriax (OMI Global) od 2008.

W 2003 otrzymuje propozycję nauki instruktorskiej, został asystentem Hansa Vorselaarsa. W kolejnych latach współpracują razem czasie 40 tygodni szkoleniowych kursów Medycyny Ortopedycznej. Po czterech latach nauki Hans Vorselaars podejmuje decyzję o przeprowadzeniu egzaminu i przetestowaniu umijętności szkoleniowych swojego asystenta.

W 2008 roku po Egzaminie Instruktorskim zostaje pierwszym Polskim Instruktorem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a – 18.04.2008

Obecnie aktywnie uczestniczy w świecie polskiej fizjoterapii, publikując artykuły, wygłaszając prelekcje, prowadząc warsztaty dla fizjoterapeutów i lekarzy.