Standardowe badanie kolana

Palpacja. Temperatura kolana

Przed i po badaniu.

{{FILM_426}}

Testy pasywne:

{{FILM_427}}

Testy więzadłowe (prowokacyjne):

{{FILM_428}}

Testy wewnątrzstawowe:

{{FILM_429}}

Testy oporowe:

{{FILM_430}}

Obrzęk

{{FILM_431}}

Pogrubienia maziówki

{{FILM_432}}