Standardowe badanie łokcia 

RUCHY PASYWNE

{{FILM_413}} 

4 TESTY OPOROWE

{{FILM_414}}

2 TESTY OPOROWE NADGARSTKA

{{FILM_415}}