Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

mgr Grzegorz Gałuszka

Doświadczony, zmotywowany fizjoterapeuta wyposażony w wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentem. Z niewielkim doświadczeniem naukowym, lecz z ogromną pasją poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z pacjentem w oparciu o najnowsze doniesienia ze świata nauki.

Przez pierwsze lata swojej pracy był kierownikiem działu rehabilitacji w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym „Gwarek” w Goczałkowicach Zdrój, gdzie wprowadzał nowy (na tamten moment) model rehabilitacji funkcjonalnej.

Przez 4 lata był nauczycielem w Szkole Fizjoterapii w Bielsku-Białej, prowadząc ze studentami zajęcia praktyczne.

W 2003 mgr Grzegorz Gałuszka otrzymuje propozycję nauki instruktorskiej, został asystentem Hansa Vorselaarsa. W kolejnych latach współpracują razem czasie 40 tygodni szkoleniowych kursów Medycyny Ortopedycznej. Po czterech latach nauki Hans Vorselaars podejmuje decyzję o przeprowadzeniu egzaminu i przetestowaniu umijętności szkoleniowych swojego asystenta.

W 2008 roku mgr Grzegorz Gałuszka po Egzaminie Instruktorskim zostaje pierwszym Polskim Instruktorem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a – 18.04.2008

Obecnie wprowadza w swojej pracy z pacjentem nowoczesne technologie m.in.: roboty wykorzystujące egzoszkielet czy wirtualną rzeczywistość.

Od prawie 20 lat związany jest z koncepcją PNF. Przeszedł prawie wszystkie szczeble kariery w metodzie, rozpoczynając od kursu podstawowego, kończąc na kursach asystenckich. W swojej pracy miał możliwość współpracować z fizjoterapeutami z wielu krajów.

Doświadczenie zawodowe

Fizjoterapeuta, Kierownik działu rehabilitacji 1996 – 2003
Zespół Sanatoryjno-Szpitalny „Gwarek”, Goczałkowice Zdrój

• Wprowadzanie nowoczesnych form leczenia ukierunkowanego na poprawę funkcjonalną pacjenta
• Kontrolowanie ilościowe i jakościowe osiąganych efektów terapii
• Dostosowywanie i utrzymywanie najwyższych standardów leczenia fizjoterapeutycznego
• Planowanie, ocena, tworzenie harmonogramów pracy działu fizjoterapii

Fizjoterapeuta, 1996 – obecnie
Własna praktyka fizjoterapeutyczna, Bielsko-Biała

• Wprowadzenie, utrzymanie wysokich standardów fizjoterapii
• Tworzenie programów terapii
• Unowocześnianie technologii dostępnej dla pacjentów w czasie terapii
• Nadzorowanie pracowników
• Przygotowywanie zaświadczeń, pisemnych opinii wydawanych na żądanie pacjenta
• Edukacja pacjenta i jego opiekunów

Instruktor, asystent

Instruktor, Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax (OMI Global), 2008 – obecnie
• Wprowadza nowe standardy nauczania Medycyny Ortopedycznej (m.in.: multimedia, internet)
• Prowadzenie wielu wykładów, wystąpień na temat Medycyny Ortopedycznej
• Autor wielu artykułów nt. Medycyny Ortopedycznej
• Redagowanie i korekta tłumaczenia książki Cyriax J.H., Cyriax P. J., Ilustrowany Podręcznik Medycyny Ortopedycznej, DB Publishing, Warszawa 2010, wyd.2
• Autor rozdziału Metoda Cyriax’a, w Śliwiński Z., Sieroń A. Wielka fizjoterapia Tom 3., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014, wyd.1, Roz. 11, strony 90-99

IPNFA Asystent, 2004 – 2018
• Prowadzenie wielu wykładów, wystąpień na temat metody PNF
• Współtwórca programu i wykładowca szkolenia pt. „PNF w skoliozie”
• Twórca programu i wykładowca szkolenia pt. „PNF w bólu krzyża”
• Współzałożyciel, członek Stowarzyszenia IPNFA Poland

Edukacja akademicka

mgr rehabilitacji ruchowej, 1992 – 1996
Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Edukacja OM Cyriax

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a (OMI Global), 2001 – 2008
Basic, Steven DeConinck, Bob DeConinck
Advanced, Hans Vorelaars
Kursy asystenckie, Hans Vorelaars (35 modułów na różnym poziomie zaawansowania), 2003 – 2008

Egzamin instruktorski, dający tytuł Instruktora Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a (OMI Global), 2008

Edukacja podyplomowa

McKenzie
Kurs A-D, 1998-2000, Tomasz Stengert
Egzamin uwierzytelniający (Credentialing Exam), 2000, Instytut McKenziego Polska

PNF, 2000 – 20013
PNF 1+2, 2000 Aleksander Lizak
PNF 3A, 2000, Sissi Tiedemann
PNF 3B, 2001, Carsten Schaefer
PNF 4 (Neurologia), 2002, Kitty Hartmann, Benedikt Bömer
PNF 5, 2002, Dominiek Beckers, Bettina Lang
ACQ, 2004, Verena Jung, Kitty Harmann, Marcel Grzebellus

Kursy asystenckie PNF:
PNF 1+2, 6-10.12.04, 6-10.01.05, Sissi Tiedemann
PNF 3, 4-7.07.05, Aleksander Lizak
PNF 1+2, 27.06-01.07.05, 01.08-13.08.05, Bendikt Bömer
PNF 1+2, 12-16.12.05, 08-10.02.06, Aleksander Lizak
PNF 1+2, 26-30.06.06, 01-06.08.06, Aleksander Lizak
PNF 3, 5-10.07.07, Aleksander Lizak
PNF 4 (Ortopedia), 19-24.11.07, Marcel Grzebellus
PNF 1+2, 07-11.07.08, 06-10.08.08, Kitty Hartmann
PNF 3, 18-23.08.08, Aleksander Lizak
PNF 1+2, 03.-07.01.11, 14.-18.01.11, Matthias Schulte
PNF 1+2, 25 – 29.01.12, 07 – 11.03.12, Kitty Hartmann, Benedikt Bömer

Terapia Manualna (AGTM), 2006 – 2008
OW I, 2006, Heiko Dahl
OW II, 2007, Heiko Dahl
OW III, 2008, Heiko Dahl

Upper limb Stroke Rehabilitation Summer School
Uniwersytet Katolicki w Leuven (Belgia), 19-21 września 2018

Staż kliniczny (Praktyka neurologiczna)
Beelitz-Heilstätten (3 tygodnie), 2004, Benedikt Bömer

Artykuły

 1. Gałuszka G, Standardy Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w badaniu pacjenta z bólem odcinka lędźwiowego, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, luty, 2011
 2. Gałuszka G, Standardy Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w badaniu pacjenta z bólem odcinka szyjnego kręgosłupa, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, kwiecień, 2011
 3. Michaluk K, Gałuszka G, Metoda PNF w terapii skolioz, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, czerwiec, 2011
 4. Gałuszka G, Standardy Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w badaniu pacjenta z bólem biodra, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, lipiec/sierpień, 2011
 5. Gałuszka G, Test SLR bolesny i ograniczony: biodro czy odcinek lędźwiowy? lipiec/sierpień, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, lipiec/sierpień, 2011
 6. Gałuszka G, Zespół ciasnoty podbarkowej w ujęciu Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, styczeń, 2012
 7. Gałuszka G, Zastosowanie Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w neurologii: bolesny bark po udarze, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, maj, 2012
 8. Gałuszka G, Manewry uwalniania wykorzystywane w medycynie ortopedycznej wg Cyriaxa u pacjentów z zawrotami głowy, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, czerwiec, 2014

Książki

 1. Metoda Cyriax, Rozdział w Śliwiński Z., Sieroń A. Wielka fizjoterapia Tom 3., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014, wyd.1, Roz. 11, strony 90-99
 2. Opara J, Mazurek J, Szczygieł J, Gałuszka G, Rycerski W. Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w usprawnianiu kończyny górnej po udarze mózgu. Rozdział w monografii recenzowanej pod red. Teresy Pop: Rehabilitacja 2016. Wyd. Bonus Liber Sp. z o.o. Rzeszów 2016; s. 164-173.
 3. Redagowanie i korekta tłumaczenia książki Cyriax J.H., Cyriax P. J., Ilustrowany Podręcznik Medycyny Ortopedycznej, DB Publishing, Warszawa 2010, wyd.2

Wygłoszone referaty

 1. Gałuszka G, Bolesny bark u pacjenta po udarze, I Międzynarodowy Kongres „Rehabilitacja Polska”, Warszawa 11-13,09.2009
 2. Gałuszka G, Zespół ciasnoty podbarkowej w ujęciu Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a, Międzynarodowe Dni Inwalidy, Zgorzelec, 28-31.03.2011
 3. Gałuszka G, Ból ramienia: szyja, bark, łokieć – diagnostyka różnicowa z wykorzystaniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriaxa, Konferencja „Rehabilitacja schorzeń stawu barkowego”, zorganizowanej przez czasopismo „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, Warszawa, 03.12.2011,
 4. Gałuszka G, Standardy Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w badaniu i leczeniu pacjenta z bólem biodra, Konferencja „Rehabilitacja schorzeń stawu biodrowego” zorganizowanej przez czasopismo „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja”, Warszawa, 19.05.2012
 5. Gałuszka G, Obraz kliniczny przepukliny jądra miażdżystego w ujęciu diagnostyki różnicowej w Medycynie Ortopedycznej wg Cyriax’a.,V Międzynarodowa konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w modelu holistycznym „Przepuklina jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa – ich znaczenie i rozumienie w różnych specjalnościach medycznych”, 8 – 9.03.2013
 6. Gałuszka G, Ewolucja metod ortopedycznej medycyny manualnej w fizjoterapii, Obchody Jubileuszy 50-lecia Fizjoterapii i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Poznań, 21-22.06.2013
 7. Gałuszka G, Zastosowanie metody PNF u pacjentów z bólem krzyża, I Kongres PNF w Polsce, Warszawa, 15.03.2014
 8. Gałuszka G, Uraz kolana w ujęciu Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a, V Konferencja Naukowo- Szkoleniową zorganizowaną przez Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu „Nowoczesne oblicza fizjoterapii”, OPOLE, 8.04.2014
 9. Gałuszka G, Różnicowanie bólu kręgosłupa w oparciu o Medycynę Ortopedyczną wg Cyriax’a, „Kręgosłup w sporcie”, Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa, dn. 3-4.10.2014
 10. Gałuszka G, Standardy badania kręgosłupa wg Medycyny Ortopedycznej Cyriaxa, „Kręgosłup w sporcie”, Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa, dn. 3-4.10.2014
 11. Gałuszka G, Wykorzystanie metody PNF w terapii bolesnego barku u pacjenta po udarze, II Kongres PNF w
  Polsce”, Warszawa, 21.03.2015
 12. Gałuszka G, PNF in the patient with shoulder pain – possible reasons, treatment and prevention. Metoda PNF w pracy u pacjenta bólem barku. Możliwe przyczyny, terapia, profilaktyka. IPNFA Meeting „PNF for everyday life”, Warszawa, 14.10.2017.
 13. Opara J, Gałuszka G. Virtual reality vs. PNF for upper limb after stroke – results of pilot study, Upper Limb Stroke Rehabilitation Summer School, 19-21.09.2018 Leuven, Belgia.