Standardowe badanie stopy

Stanie na palcach

{{FILM_433}}

Górny staw skokowy:

{{FILM_434}}

Testy więzadłowe:

{{FILM_435}}

Dolny staw skokowy:

{{FILM_436}}

Śródstopie:

{{FILM_437}}

Testy oporowe:

{{FILM_438}}