Standardowe badanie barku

Badanie podzielone jest na 3 części.

W pierwszej wykonujemy testy globalne, w któtych zaangażowane są wszsytkie anatomiczne części barku: staw barkowo-obojczykowy, mostkowo-obojczykowy, przestrzeń podbarkowa, staw ramienno-łopatkowy i łopatkowo-żebrowy.

W drugiej części biernie badamy staw ramienno-łopatkowy.

Trzecia część badania to testy oporowe dla mięśni barku.

3 x testy globalne

{{FILM_410}}

3 x testy pasywne dla stawu ramienno-łopatkowego

{{FILM_411}}

6 x Testy oporowe

{{FILM_412}}