Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Standardowe badanie barku podzielone jest na 3 części.

 • W pierwszej wykonujemy testy globalne, w któtych zaangażowane są wszsytkie anatomiczne części barku: staw barkowo-obojczykowy, mostkowo-obojczykowy, przestrzeń podbarkowa, staw ramienno-łopatkowy i łopatkowo-żebrowy.
 • W drugiej części biernie badamy staw ramienno-łopatkowy.
 • Trzecia część badania to testy oporowe dla mięśni barku.

3 testy globalne

 • Aktywna elewacja odwiedzeniowa
 • Pasywna elewacja odwiedzeniowa
 • Aktywna elewacja odwiedzeniowa jednostronnie (Bolesny łuk)

Odtwórz wideo

3 x testy pasywne dla stawu ramienno-łopatkowego

 • Pasywne odwiedzenie
 • Pasywna rotacja zewnętrzna
 • Pasywna rotacja wewnętrzna

Odtwórz wideo

6 x Testy oporowe

 • Oporowe przywiedzenie
 • Oporowe odwiedzenie
 • Oporowa rotacja zewnętrzna
 • Oporowa rotacja wewnętrzna
 • Oporowe zgięcie łokcia
 • Oporowy wyprost łokcia
Odtwórz wideo
Picture of Grzegorz Gałuszka

Grzegorz Gałuszka

Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a (OMI Global)