Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Dlaczego ważny jest wywiad u pacjenta z bólem odcinka szyjnego?

Badanie kręgosłupa szyjnego w metodzie Cyriax’a to szczegółowa analiza wszystkich dostępnych danych. Nasze poszukiwania diagnozy sięgają, również po dane statystyczne. Występowanie bólu karku w populacji zawiera się w populacji pomiędzy 12,1% do 71,5%, wśród populacji pracującej 27,1% do 47,8% . Z czego 11% do 14,1% odczuwa z tego powodu ograniczenia w życiu codziennym .Do przyczyn […]

Badanie bólu biodra. Analiza wg Cyriax’a

Badanie bólu biodra rozpoczynamy od zidentyfikowania lokalizacji (bólu), która wskazuje na poszczególne struktury, np.: mięśnie pośladkowe są unerwione z L4-L5-S1, torebka stawu biodrowego to L3-(L4), staw krzyżowo-biodrowy S1-S2, kaletka nadkrętarzowa L4-L5, kaletka podpośladkowa S1-S2, kaletka pod mięśniem biodrowo-lędźwiowym L2-L3. Dlatego zbieranie szczegółowej informacji o położeniu bólu jest istotnym elementem różnicowania przyczyn.Boczna strona biodra to segmenty […]

Czy badanie kręgosłupa lędźwiowego ma swój klucz? Tak. Kluczem jest wywiad.

Badanie kręgosłupa lędźwiowego, a w szczególności wywiad (badanie podmiotowe) w oparciu o standardy Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a to zestaw precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, które umożliwiają skuteczną analizę objawów zgłaszanych przez pacjenta.Diagnozę powinniśmy stawiać na podstawie badania klinicznego zawierającego wywiad i badanie funkcjonalne. Nasza diagnoza powinna stanowić dokładny opis uszkodzenia. Błędem jest podawanie diagnozy jako zespołu lędźwiowego […]