Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Terapia Cyriaxa. Narzędzia fizjoterapeuty

Leczenie zgodnie z logiką Dr Cyriax’a jest niezależnie od zastosowanych środków efektem szczegółowych poszukiwań diagnozy w czasie badania klinicznego. Dlatego nie jest ważne co się stosuje, ważne jest dlaczego.

Diagnostyka Cyriaxa (Medycyna Ortopedyczna). Zestaw narzędzi fizjoterapeuty.

Wnioskowanie kliniczne Diagnostyka Cyriaxa (Medycyna Ortopedyczna) to doskonały zestaw narzędzi diagnostycznych w codziennej pracy fizjoterapeuty. Różnicowanie można przeprowadzić przez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne, a dokładną lokalizacje podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację. Mówiąc o szczegółowej diagnozie, możemy mówić o precyzyjnym leczeniu. Drogowskazy kliniczne Prawidłowa droga do uzyskania dokładnej […]

Metoda Cyriaxa język porozumienia?

Metoda Cyriaxa jest dla wszystkich fizjoterapeutów, lekarzy wspólnym językiem porozumiewania się między sobą. Rozumiejąc siebie nawzajem, opierając się o te same standardy, łatwiej współpracować.

Wykorzystanie metody Cyriaxa w codziennej pracy fizjoterapeuty daje satysfakcję

Wykorzystanie metody Cyriaxa w codziennej praktyce jest proste i skuteczne. Nawet jeśli trafia do nas pacjent „skomplikowany” z bólem, u którego w badaniu ukazuje się wzorzec przyczyny niemechanicznej, nasze przypuszczenia, powinny być sprawdzone w dalszej diagnostyce, zalecamy odpowiednie konsultacje i dopiero stawiamy diagnozę.

Analiza wg Cyriax’a. Badanie bólu biodra.

Analiza wg Cyriax’a rozpoczyna się od zidentyfikowania lokalizacji (bólu), która wskazuje na poszczególne struktury. Później staramy się zdefiniować przyczynę oraz czas trwania dolegliwości.

Ilustrowany Podręcznik Medycyny Ortopedycznej

Książka zawiera zestaw precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, jak używać ich skutecznie. W książce znajdziemy opis jak zbierać wywiad, jak badać, jak interpretować by dojść do diagnozy.