Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Metoda Cyriaxa język porozumienia?

Metoda Cyriaxa to myślenie kliniczne oparte o wywiad i badanie funkcjonalne daje solidną podstawę do pracy praktycznej, codziennej, wykonywanej w gabinecie, na oddziale, w przychodni. Efekty osiągane po celowanym leczeniu są dobre, a ich brak – złą prognozą wymagającą weryfikacji wcześniej ustalonej diagnozy. Leczenie staje się proste, ściśle określone przez diagnozę. Z drugiej strony wiemy dokładnie, kiedy nie podejmować leczenia, kiedy należy pacjenta skierować do lekarza w celu dalszej, bardziej szczegółowej diagnostyki, a lekarz kierujący pacjenta do nas jest spokojny o wynik rehabilitacji.

Tak więc metoda Cyriaxa jest dla wszystkich fizjoterapeutów, lekarzy wspólnym językiem porozumiewania się między sobą. Rozumiejąc siebie nawzajem, opierając się o te same standardy, łatwiej współpracować. Dlatego moim zdaniem płaszczyzna porozumienia oparta o filozofię dr Cyriax’a jest bezcenna i to jest m.in. źródło tak dużego zainteresowania tą metodą w naszym kraju.

Wykształcony w metodzie fizjoterapeuta staje się partnerem do rozmowy. Dr Cyriax był lekarzem ortopedą, skonstruował system diagnostyczno-terapeutyczny, w którym każde ogniwo jest ważne. Gdzie lekarz i fizjoterapeuta mają swoje miejsce, mówią tym samym językiem, uzupełniają siebie nawzajem. Badanie w Medycynie Ortopedycznej wg Cyriax’a jest standardowym badaniem ortopedycznym poznawanym przez lekarzy jeszcze w czasie studiów, takie pojęcia jak zapalenie stawu, wolne ciałko stawowe, zapalenie pochewki ścięgna nie są dla lekarza niczym nowym, natomiast możliwości wykorzystywania tej wiedzy w kontakcie z rehabilitantem zobowiązuje właśnie rehabilitanta do poznania tej wiedzy, co też w czasie kursów daje swój wyraz.

Można śmiało powiedzieć, że środowisko lekarskie nawet nie znając metody Cyriax’a, chętnie przyjmuje do swojego arsenału leczniczego kolejne narzędzie, które inteligentnie reaguje na zmieniające się objawy w czasie leczenia, potrafi odpowiednio zareagować w sytuacji pogorszenia, zmienić w odpowiednim czasie dawkowanie, opierając się o te same wytyczne. Fizjoterapeuta jest „inteligentnym lekiem” wykorzystywanym w leczeniu zachowawczym, dlatego jest chętnie stosowanym i sprawdzonym środkiem leczniczym.

Picture of Grzegorz Gałuszka

Grzegorz Gałuszka

Instruktor Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a (OMI Global)