Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Terapia Cyriaxa. Narzędzia fizjoterapeuty

Leczenie zgodnie z logiką Dr Cyriax’a jest niezależnie od zastosowanych środków efektem szczegółowych poszukiwań diagnozy w czasie badania klinicznego. Dlatego nie jest ważne co się stosuje, ważne jest dlaczego.

Diagnostyka Cyriaxa (Medycyna Ortopedyczna). Zestaw narzędzi fizjoterapeuty.

Wnioskowanie kliniczne Diagnostyka Cyriaxa (Medycyna Ortopedyczna) to doskonały zestaw narzędzi diagnostycznych w codziennej pracy fizjoterapeuty. Różnicowanie można przeprowadzić przez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne, a dokładną lokalizacje podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących albo przez palpację. Mówiąc o szczegółowej diagnozie, możemy mówić o precyzyjnym leczeniu. Drogowskazy kliniczne Prawidłowa droga do uzyskania dokładnej […]

Wykorzystanie metody Cyriaxa w codziennej pracy fizjoterapeuty daje satysfakcję

Wykorzystanie metody Cyriaxa w codziennej praktyce jest proste i skuteczne. Nawet jeśli trafia do nas pacjent „skomplikowany” z bólem, u którego w badaniu ukazuje się wzorzec przyczyny niemechanicznej, nasze przypuszczenia, powinny być sprawdzone w dalszej diagnostyce, zalecamy odpowiednie konsultacje i dopiero stawiamy diagnozę.

Analiza wg Cyriax’a. Badanie bólu biodra.

Analiza wg Cyriax’a rozpoczyna się od zidentyfikowania lokalizacji (bólu), która wskazuje na poszczególne struktury. Później staramy się zdefiniować przyczynę oraz czas trwania dolegliwości.

Zastosowanie metody Cyriaxa w terapii bolesnego barku.

Zastosowanie metody Cyriaxa (Medycyny Ortopedycznej) w diagnostyce umożliwia trafne odnalezienie źródła dolegliwości pacjenta, co pozwala na zastosowanie celowanego leczenia. Dlatego przed przystąpieniem do terapii  należy rozpoznać jaką przyczynę ma bolesny bark.

Zawroty głowy. Postępowanie wg Cyriaxa.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są, podobnie jak bóle głowy, częstym powodem zgłaszania się pacjenta do lekarza. Są objawem wieloznacznym, tak co do rodzaju schorzenia, które je wyzwala, jak i jego stopnia ciężkości – od lekkich stanów do zagrażających życiu. Szacuje się, że zawroty są problemem około 25% populacji naszego kraju. Często są tak dotkliwe, że wpływają niekorzystnie na życie osobiste i zawodowe. Zapraszam do zapoznania się jak działamy na zawroty głowy wg Cyriaxa.

Ilustrowany Podręcznik Medycyny Ortopedycznej

Książka zawiera zestaw precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, jak używać ich skutecznie. W książce znajdziemy opis jak zbierać wywiad, jak badać, jak interpretować by dojść do diagnozy.