Zastosowanie Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w neurologii: bolesny bark po udarze.

  Zastosowanie Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w neurologii: bolesny bark po udarze. Naszym zadaniem przed przystąpieniem do rehabilitacji jest rozpoznać co jest przyczyną bolesnego barku. Jak to zrobić? Różnicowanie w oparciu o badania obrazowe nie przynoszą pokładanych nadziei. Np. badanie rezonansem magnetycznym, są obciążone marginesem fałszywie pozytywnych wyników , ponieważ w badaniu pacjentów z bólem […]

Zastosowanie Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w neurologii: bolesny bark po udarze. Przykłady praktyczne

Zastosowanie Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w neurologii: bolesny bark po udarze. Przykłady praktyczne Przykład 1. U wielu pacjentów po udarze pojawia się znaczne ograniczenie ruchu rotacji zewnętrznej w barku, stowarzyszone z bólem , a zakres ruchu rotacji zewnętrznej uważany jest jako znaczący czynnik w ocenie bolesnego barku . Wywiad • Pacjent: 55 lat• Czynnik sprawczy: […]

Test SLR bolesny i ograniczony: biodro czy odcinek lędźwiowy? 

Test SLR bolesny i ograniczony: biodro czy odcinek lędźwiowy?  Przykład 1 WywiadPacjent: lat 55Ból nogi (udo z przodu) od 5 m-cy.Obecnie brak poprawy / pogorszenie. Bez jakiejkolwiek przyczyny, pojawił się ból w pachwinie, później stopniowo schodzi do nogi – przednia strona uda (segment L3), szczególnie po obciążeniu, jednak później stopniowo pojawia się ból również w […]

Bolesna skolioza: dzwonek alarmowy. Badanie i różnicowanie z wykorzystaniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a. Przykłady praktyczne

Bolesna skolioza: dzwonek alarmowy. Badanie i różnicowanie z wykorzystaniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a. Przykłady praktyczne Przykład 1 Wywiad Badanie funkcjonalne  RTG: sklerotyzacja w okolicy trzonów L2-L3, dodatkowe badania Diagnoza: Kostniak kostninowy (osteoid osteoma)Leczenie: Operacja Przykład 2Wywiad Badanie funkcjonalne  Diagnoza: Mała przepuklina tylno-centralna na poziomie L4, twarda z miękkim elementem jądrowym, skolioza idiopatyczna pierwotna Leczenie: manipulacja […]

Bolesna skolioza: dzwonek alarmowy. Badanie i różnicowanie z wykorzystaniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a

Bolesna skolioza: dzwonek alarmowy. Badanie i różnicowanie z wykorzystaniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a  Skolioza jest bezbolesną zmianą kostną, a występowanie bólu pleców u pacjentów dorosłych ze skoliozą idopatyczną obserwowane jest na poziomie 40-60% co podobne jest z częstotliwością występowania bólu pleców w populacji , , , choć wielkość bólu i długość trwania incydentów bólowych jest […]