Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Dlaczego ważny jest wywiad u pacjenta z bólem odcinka szyjnego?

Badanie kręgosłupa szyjnego w metodzie Cyriax’a to szczegółowa analiza wszystkich dostępnych danych. Nasze poszukiwania diagnozy sięgają, również po dane statystyczne. Występowanie bólu karku w populacji zawiera się w populacji pomiędzy 12,1% do 71,5%, wśród populacji pracującej 27,1% do 47,8% . Z czego 11% do 14,1% odczuwa z tego powodu ograniczenia w życiu codziennym .Do przyczyn […]

Badanie bólu biodra. Analiza wg Cyriax’a

Badanie bólu biodra rozpoczynamy od zidentyfikowania lokalizacji (bólu), która wskazuje na poszczególne struktury, np.: mięśnie pośladkowe są unerwione z L4-L5-S1, torebka stawu biodrowego to L3-(L4), staw krzyżowo-biodrowy S1-S2, kaletka nadkrętarzowa L4-L5, kaletka podpośladkowa S1-S2, kaletka pod mięśniem biodrowo-lędźwiowym L2-L3. Dlatego zbieranie szczegółowej informacji o położeniu bólu jest istotnym elementem różnicowania przyczyn.Boczna strona biodra to segmenty […]

Zastosowanie Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a w neurologii: bolesny bark po udarze.

Przed przystąpieniem do rehabilitacji należy rozpoznać jaką przyczynę ma bolesny bark po udarze. Jak to zrobić? Różnicowanie w oparciu o badania obrazowe nie przynoszą pokładanych nadziei. Np. badanie rezonansem magnetycznym, są obciążone marginesem fałszywie pozytywnych wyników , ponieważ w badaniu pacjentów z bólem barku po udarze otrzymano wyniki: 56% tendinopatia przynajmniej jednego mięśnia, 20% tendinopatia […]

Leczenie bolesnego barku w metodzie Cyriax’a. Przykłady praktyczne

leczenie bolesnego barku po udarze jest nie lada wyzwaniem. Niestety znaczny procent pacjentów przeżywa koszmar bólu, a praktyka kliniczna oparta na metodzie Cyriax’a pokazuje, że znalezienie źródła bólu jest możliwe, a leczenie może być skuteczne. Przykład 1 U wielu pacjentów po udarze pojawia się znaczne ograniczenie ruchu rotacji zewnętrznej w barku, stowarzyszone z bólem , […]

Test SLR bolesny i ograniczony: biodro czy odcinek lędźwiowy? Zastosowanie metody Cyriax’a

test SLR, metoda cyriax, badanie lędźwiowego

Test SLR, kontrowersyjny, krytykowany i często pomijany. Jeśli jest elementem całości doskonale uzupełnia obraz kliniczny i ułatwia analizę objawów zgłaszanych przez pacjenta. Przykład 1 Wywiad Pacjent: lat 55Ból nogi (udo z przodu) od 5 m-cy.Obecnie brak poprawy / pogorszenie. Bez jakiejkolwiek przyczyny, pojawił się ból w pachwinie, później stopniowo schodzi do nogi – przednia strona […]

Bolesna skolioza. Badanie różnicowe wg Cyriax’a. Przykłady praktyczne

Bolesna skolioza to niezwykle trudny problem kliniczny. Wymaga od nas niezwykłej czujności i nierzadko doskonałej współpracy z wieloma specjalistami. Postępowanie fizjoterapeutyczne jest oparte o wypracowaną hipotezę kliniczną, a wszystkie zmiany obrazu powinny być od razu kontrolowane i analizowane.Skolioza jest zazwyczaj bezbolesną zmianą kostną, a występowanie bólu pleców u pacjentów dorosłych ze skoliozą idiopatyczną obserwowane jest […]

Czerwona flaga diagnostyczna. Dzwonek alarmowy w badaniu różnicowym.

Czerwona flaga diagnostycznaLeczenie powinniśmy podejmować dopiero po wykluczeniu poważnych patologii10, czyli po szczegółowym wywiadzie i badaniu funkcjonalnym . U młodych pacjentów szczególnie zwracamy uwagę na obecność tzw. „dzwonków alarmowych” opisanych przez Cyriaxa w metodzie bardzo dokładnie, a ich obecność sugeruje poważne patologie . Jeśli po badaniu podejrzewany poważną przyczynę skoliozy konieczne będzie wsparcie badaniami dodatkowymi, […]

Czy badanie kręgosłupa lędźwiowego ma swój klucz? Tak. Kluczem jest wywiad.

Badanie kręgosłupa lędźwiowego, a w szczególności wywiad (badanie podmiotowe) w oparciu o standardy Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a to zestaw precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, które umożliwiają skuteczną analizę objawów zgłaszanych przez pacjenta.Diagnozę powinniśmy stawiać na podstawie badania klinicznego zawierającego wywiad i badanie funkcjonalne. Nasza diagnoza powinna stanowić dokładny opis uszkodzenia. Błędem jest podawanie diagnozy jako zespołu lędźwiowego […]

Badanie nadgarstka

Badanie nadgarstka to 21 testów obejmujących stawy przedramienia, nadgarstka, kciuka i ręki.

Badanie łokcia

Badanie łokcia jest najłatwiejsze do wykonania. Składa się z 10 testów obejmujących głównie wszystkie stawy łokcia i testy oporowe mięśni nadgarstka.