Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Metoda Cyriaxa język porozumienia?

Metoda Cyriaxa jest dla wszystkich fizjoterapeutów, lekarzy wspólnym językiem porozumiewania się między sobą. Rozumiejąc siebie nawzajem, opierając się o te same standardy, łatwiej współpracować.