Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Badanie odcinka szyjnego

W badaniu odcinka szyjnego szukamy ograniczeń ruchomości, zwracamy uwagę na prowokowany ból w czasie ruchu, wykonujemy podstawowe badanie neurologiczne w zakresie przewodnictwa. Wykonujemy też proste testy różnicowe obręczy barkowej i barku.