Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Kurs Cyriaxa
Moduł Szyjny / Piersiowy

Wejdź do świata Medycyny Ortopedycznej wg Cyriaxa, kurs Cyriaxa Moduł Szyjny / Piersiowy to drzwi do wnioskowania klinicznego i leczenia opartego na standardach dra Cyriaxa.

W trakcie 38 godzin nauki (OMI Global) poznasz podstawowe pojęcia, założenia metody w pracy z zaburzeniami odcinka szyjnego i piersiowego. Znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania i wątpliwości w pracy z ortopedycznymi zaburzeniami układu ruchu.

Warunkiem do przystąpienia do modułu lędźwiowego jest ukończenie Modułu Wprowadzającego.

Odtwórz wideo

Najbliższy kurs

Termin: 19 – 22 czerwca 2024

Godziny: 9:00 – 17:00

Bielsko-Biała

Do kogo adresowany jest
Moduł Szyjny / Piersiowy?

Do Wszystkich, którzy chcą wejść do świata Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a!

Jeśli chcesz przenieść swoją pracę z pacjentem na wyższy poziom Kurs Cyriaxa Moduł Lędźwiowy otworzy przed Tobą niemal nieskończone możliwości pracy z pacjentem z ortopedycznymi zaburzeniami układu ruchu.

Jeśli jesteś lekarzem lub fizjoterapeutą legitymujący się prawem wykonywania zawodu, ten kurs jest dla Ciebie.

Dr Cyriax był lekarzem ortopedą, skonstruował system diagnostyczno-terapeutyczny, w którym każde ogniwo jest ważne. Gdzie lekarz i fizjoterapeuta mają swoje miejsce, mówią tym samym językiem, uzupełniają siebie nawzajem.

Czego nauczysz się
w trakcie modułu odcinek
szyjny / piersiowy kręgosłupa?

Badanie

Podstawowe definicje, założenia standardów dra Cyriaxa. Jak wygląda badanie kliniczne ujęte w precyzyjne algorytmy

Analiza kliniczna

Odkrywanie zasad wnioskowania klinicznego w aspekcie ortopedycznych uszkodzeń tkanek układu ruchu

Leczenie

Co i kiedy zastosować, by uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny? Kiedy nie podejmować leczenia? I wiele innych odpowiedzi na pytania z praktyki klinicznej

Plan Kursu

W trakcie intensywnych godzin lekcyjnych, po których znajdziesz drogę do rozwiązywania ortopedycznych problemów układu ruchu

Moduł Szyjny / Piersiowy

 • Badanie i terapia konkretnych dysfunkcji odcinka szyjnego i piersiowego
 • Podstawowe techniki badania i terapii w zaburzeniach odcinka szyjnego i piersiowego
 • Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych
 • Szyja:Anatomia
 • Szyja: Wywiad, Badanie kliniczne
 • Szyja: Badanie kliniczne
 • Szyja: Przepuklina dyskowa
 • Szyja: Manipulacja
 • Szyja: Zaburzenie nie-dyskogenne
 • Szyja: Anatomia kręgowo –podstawnego/przedsionkowego
 • Szyja: Badanie dodatkowe
 • Szyja: Centralna przepuklina dyskowa
 • Szyja: Ostry kręcz szyii
 • Szyja: Przebieg sesji manipulacyjnej
 • Szyja: Trakcja
 • Szyja: Zmiany degeneracyjne
 • Szyja: Guzy i przerzuty
 • Szyja: Diagnostyka różnicowa bólu korzeniowego
 • Szyja: Ból pourazowy
 • Szyja: Pełny wzorzec stawowy
 • Piersiowy: Anatomia / badanie kliniczne
 • Piersiowy: Uszkodzenia dysku
 • Piersiowy: Manipulacja
 • Piersiowy: Zaburzenia nie spowodowane dyskiem       
 • Piersiowy: Manipulacja: Dodatek

38 godzin

Prowadzący

Prowadzący

mgr Grzegorz Gałuszka

Instruktor OM Cyriax (OMI Global) od 2008.

W 2003 otrzymuje propozycję nauki instruktorskiej, został asystentem Hansa Vorselaarsa. W kolejnych latach współpracują razem czasie 40 tygodni szkoleniowych kursów Medycyny Ortopedycznej. Po czterech latach nauki Hans Vorselaars podejmuje decyzję o przeprowadzeniu egzaminu i przetestowaniu umijętności szkoleniowych swojego asystenta.

W 2008 roku po Egzaminie Instruktorskim zostaje pierwszym Polskim Instruktorem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a – 18.04.2008

Obecnie aktywnie uczestniczy w świecie polskiej fizjoterapii, publikując artykuły, wygłaszając prelekcje, prowadząc warsztaty dla fizjoterapeutów i lekarzy.