Bolesna skolioza: dzwonek alarmowy. Badanie i różnicowanie z wykorzystaniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a. Przykłady praktyczne

Przykład 1

Wywiad

 • Chłopiec, 13 lat.
 • Od 3 miesięcy ból lokalny w kręgosłupie, po prawej stronie, okolica L2-L3 narastający.
 • Nasilający się w czasie siedzenia, w zgięciu.
 • Ból budzi w nocy.
 • Poza bólem kręgosłupa doskonały stan zdrowia.

Badanie funkcjonalne
 

 • Skolioza piersiowo-lędźwiowa jednołukowa w lewo ok. 20o.
 • Duże ograniczenie i ból w czasie zgięcia, zgięcia bocznego w lewo.
 • Bolesna palpacja wyrostków L2 i L3.
 • Pozostałe testy negatywne

RTG: sklerotyzacja w okolicy trzonów L2-L3, dodatkowe badania

Diagnoza: Kostniak kostninowy (osteoid osteoma)
Leczenie: Operacja

Przykład 2

Wywiad

 • Kobieta, lat 32
 • Od 3 tygodni silny ból pleców, obustronny, lekko promieniujący do obu pośladków
 • Przyczyna: przenoszenie ciężkiego przedmiotu, ból pojawił się bezpośrednio, po czym się zwiększył.
 • Obecnie bez zmian, w odniesieniu do początku dolegliwości poprawa (mniejszy ból).
 • Prowokowany przez zgięcie, siedzenie, wstawanie, kaszel bolesny w plecach.
 • Stanie, chodzenie nie prowokuje, daje niewielką poprawę.
 • Leżenie eliminuje ból, noc bez bólu, rano lepiej (prawie bez bólu).
 • Ból jest prawie cały czas, raz większy raz mniejszy.

Badanie funkcjonalne
 

 • Niewielka (ok. 10-15o) skolioza dwułukowa piersiowa w prawo, lędźwiowa w lewo
 • Test Adams’a pozytywny
 • Zgięcie bolesne: bolesny łuk (wskazuje na małą przepuklinę tylno-centralną) z chwilową dewiacja tułowia w lewo (przepuklina na poziomie L4, poziom L5 jest ustabilizowany przez więzadło biodrowo-lędźwiowe)
 • Zgięcie boczne w lewo bolesne: pośladek
 • Zgięcie boczne w prawo bolesne: na końcu ruchu w kręgosłupie
 • Pozostałe testy badania piersiowego negatywne
 • Stanie: Chwilowa dewiacja w zgięciu
 • Dodatkowo badanie SLR: negatywne
 • Badanie neurologiczne: negatywne

Diagnoza: Mała przepuklina tylno-centralna na poziomie L4, twarda z miękkim elementem jądrowym, skolioza idiopatyczna pierwotna
Leczenie: manipulacja

Przykład 3

Wywiad

 • Chłopiec, lat 14
 • Ból w przejściu piersiowo-lędźwiowym, w okolicy prawej łopatki
 • Od 2 miesięcy, bez zmian, bez przyczyny
 • Ból pojawia się w czasie chodzenia (po ok. 45 min.), w staniu
 • Siedzenie, zgięcie, leżenie eliminuje dolegliwości od razu

Badanie funkcjonalne

 • Niewielka skolioza (10-15o), wysoko piersiowa w lewo, w przejściu piersiowo-lędźwiowym w prawo.
 • Poza tym negatywne.
 • Test Adams’a

Badanie dodatkowe

Stanie na jednej nodze ukazuje kompensacje słabej stabilności tułowia, przez przeprostne ustawnie kręgosłupa piersiowego, asymetryczną rotację tułowia w prawo i zgięcie boczne w odcinku piersiowym w prawo. Takie ustawienie w czasie wykonywanych testów może tłumaczyć przeciążenie struktur więzadłowo-stawowych po stronie prawej w staniu i w czasie chodzenia.

Diagnoza: zespół posturalny, więzadłowy, skolioza idiopatyczna pierwotna, przeciążenie wtórne do zaburzenia kontroli posturalnej
Leczenie: PNF, Stabilizacja tułowia, Szkoła pleców

Podsumowanie
Powyżej przedstawione przykłady diagnostyki bólu w skoliozie są w odniesieniu do tytułowego „alarmu” w diagnostyce różnicowej często spotykanymi w codziennej pracy pacjentami. Zawsze warto jednak pamiętać, że nawet jeśli nie uda się nam zróżnicować przyczyny bólu na pierwszej wizycie to możemy podjąć leczenie w oparcie o hipotezę wynikającą z interpretacji badania.

Nie zapominajmy jednak nigdy, że brak poprawy zawsze będzie wskazaniem do dalszej diagnostyki i zmiany hipotezy.