Centrum Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a

Skąd pochodzi ból? Podstawowe, proste, naiwne pytanie. Lecz odpowiedź nie zawsze jest taka łatwa. Definicja procesu diagnostycznego zaproponowana przez Piotra Zaborowskiego składa się z fazy zbierania informacji oraz fazy ich oceny i analizy wiarygodności i przydatności. Selekcja napływających od pacjenta informacji zebrana w sztywne ramy Medycyny Ortopedycznej ułatwia spojrzenie na złożone problemy kliniczne, pozwalając stawiać diagnozę opartą na faktach klinicznych. W różnicowaniu pomagają zaproponowane w metodzie „wzorce kliniczne” oparte o wiedzę nt. zachowania się tkanek miękkich, które wszystkie zachowują się tak samo. Dlatego Cyriax mógł powiedzieć: „Wszystkie dyski są takie same, wszystkie pozostałe patologie są inne”.

Książka która zostaje oddana do Państwa dyspozycji zawiera zestaw precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, lecz między słowami zawarty jest sposób jak używać ich skutecznie. W książce którą trzymacie Państwo w rękach znajdziecie opis jak zbierać wywiad, jak badać, jak interpretować by jak najszybciej dojść do diagnozy. W tym miejscu chciałbym podziękować firmie DB Publishing za trud jakim jest wprowadzenie tej pozycji na polski rynek wydawniczy, co tym samym pozwoli przybliżyć polskiemu lekarzowi, fizjoterapeucie Medycynę Ortopedyczną Cyriaxa.

Moja współpraca redakcyjna z dr Wróblewskim dała mi możliwość konfrontacji nazewnictwa tworzonego przeze mnie przez lata i używanego podczas kursów z nomenklaturą „lekarską”. Dzięki tej pracy zostało ono udoskonalone za co jestem ogromnie wdzięczny. I kiedy ktoś mówi, że jest to koncepcja przestarzała to powinien spojrzeć na wiele „współczesnych koncepcji” i w każdej z nich odnajdzie część geniuszu dr Jamesa Cyriaxa. To on był nauczycielem m.in. takich osób jak Kaltenborn, Maitland, McKenzie. Pozwolił czerpać ze swojej wiedzy dowolnie każdemu kto chciał się od niego uczyć.

Dlatego jeśli pytacie Państwo czy warto skorzystać z jego wiedzy odpowiem bez jakichkolwiek wątpliwości, że tak. Medycyna Ortopedyczna Cyriaxa jest niezbędną bazą możliwości diagnostycznych i terapeutycznych dla fizjoterapeutów i lekarzy.

mgr Grzegorz Gałuszka